Open
Yazılımcının Günlüğünden

Bir Property yazarken , PASCAL Case ve CAMEL Case durumları vardır
Pascal Case de ilk harfi büyük, diğerleri küçüktür. Camel Case de hepsi küçük.
Pascal Case
string firstName;  //değişken
public string FirstName {   //Property ilk harfi büyük
 
}


Camel Case
string _firstname;
public string firstName {
...
}
02.02.2020