Open
While Döngüsü

For'un parçalanmış halidir.
For'un yapabildiği her işi yapar.
For'dan en büyük farkı, bir metottan gelen cevaba göre işlem yapıp yapmayacağına karar verme yeteniğidir.
while (true)//Parantez içerisinde verilen Şart true Dönerse Döngü Dönmeye Devam Eder.

int i = 0;
while (i <= 10)
{
  Response.Write(i);
  i++;
}
  
for (int sayi = 0; sayi <= 10; sayi++)
{
listBox1.Items.Add(sayi);
}

  

While Döngüsü ile ilgili birkaç örnek


protected void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{     
 
int i = 0;
while (i <= 100)
{
  Response.Write(i);
  i++;
} 
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  int sayim = 100;
  while (sayim >= 0)
  {
    Response.Write(sayim);
    sayim--;
  }
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string[] araba = { "Alfa Romeo", "Porsche", "Audi", "Lamborghini" };

  int i = 0;
  while (i < araba.Length)
  {
    if (araba[i].StartsWith("L") == true)
    {
      Response.Write(araba[i]);
    }
    i++;
  }
}private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string[] araba = { "./img/Reese.jpg", "./img/Junior.jpg", "./img/Champagne.jpg" };

  int i = 0;
  while (i < araba.Length)
  {
    if (araba[i].StartsWith("./img") == true)
    {
      Response.Write("<img src=\""+araba[i] + "\"/></br>");
    }
    i++;
  }
}
protected void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{

  //Dışarıdan girilen metnin ilk 4 harfini listbox içerisine atınız.
  string gelenMetin = TextBox1.Text;
  int index = 0;
  while (index < gelenMetin.Length)
  {
    if (index == 4)
    {
      break;
    }
    Response.Write(gelenMetin[index]);
    index++;
  }
}
06.02.2020