Open
Switch-Case Karar Mekanizmasi

Ard Arda bir çok if yapısı varsa bu kontrol yerine switch case tercih edilir.
Sadece Eşitlik İfadelerinde kullanılırlar"==".. > < >= <= gibi operator gecerli degildir
Kontrol edilecek değerin veri tipine göre bir case yapısı oluşturulmadır.
Yani kontorl edilen değer string ise, case durumunda da string değerler verilmelidir.

     
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string girdi = textBox1.Text;

switch (girdi)
{
  case "1":
    lblsonuc.Text = "Ocak"; 
    break;

  case "2":
    lblsonuc.Text = "Subat";
    break;

  case "3":
    lblsonuc.Text = "Mart";
    break;

    

  default: //IF YAPISININ SON ELSE KISMINA DENK GELIR
    lblsonuc.Text = "Girilen Bir Deger yok";
    break;
}
}
  
    
//IF ile daha yoğun bir yazılışı olurdu
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (textBox1.Text == "1")
{
  lblsonuc.Text = "Ocak"; 
}
else if (textBox1.Text == "2")
{
  lblsonuc.Text = "Subat";
}
else if (textBox1.Text == "3")
{
  lblsonuc.Text = "Mart";
}
else
{ lblsonuc.Text = "Girilen Bir Deger yok"; }
}
    

  

Örnek 2


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string Icerik = textBox1.Text;

switch (Icerik)
{
  case "Admin":
  case "Mod":
  case "Yonetici":
  case "Temizlikçi":
    lblsonuc.Text = "Giriş yapabilirsiniz";
    break;

  default:
    lblsonuc.Text = "Yasaklı Bölge";
    break;
}
}
  Örnek 3

Eğer kullanıcı adı "admin" ve şifre de "12345" ise "hoşgeldin admin" değilse "giriş yasak" mesajı kullanıcıya gösterilsin.

priv<ate void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

//SWITCH-CASE KULLANILACAK
string KAdi = textBox1.Text;
string Sifre = textBox2.Text;

switch (KAdi)
{
  case "admin":
    switch (Sifre)
    {
      case "1234":
        lblsonuc.Text = "Basarili Giris"; 
        break;

      default:
        lblsonuc.Text = "Kullanıcı Adı doğru , şifre yanlış"; 
        break;
    }
    break;

  default:
    lblsonuc.Text = "Kullanıcı Adı Hatalı"; 
    break;
}
}
    
    
Hatırlatma:Ard Arda bir çok if else yapısı varsa bu kontrol yerine switch case tercih edilir.
Sadece Eşitlik İfadelerinde kullanılırlar. "==".. > < >= <= gibi operator gecerli degildir
. 
  <asp:TextBox runat="server" ID="txtBox1"/><br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="button1_Click" /> <br />
  <asp:Label ID="lblsonuc" runat="server" Text="Lütfen 1 den 4 e bir Sayı girin"/> 
        
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string txt = textBox1.Text;
  switch (txt)
  {
    case "1":
      lblsonuc.Text = "Ugurlu bocek"; 
      break;

    case "2":
    case "3":
      lblsonuc.Text = "Bilindikler";
      break;
    case "4":
      lblsonuc.Text = "Kardesler grubu";
      break; 
    default: //IF ELSE YAPISININ SON ELSE KISMINA DENK GELIR
      lblsonuc.Text = "Girilen Bir Deger yok";
      break;

      //IF ELSE kullansaydık
      //if (txtBox1.Text == "1")
      //{
      //  lblsonuc.Text = "Ocak";
      //}
      //else if (textBox1.Text == "2")
      //{
      //  lblsonuc.Text = "Subat";
      //}
  }
} 
02.02.2020