Open
Ref-Out-Parametreler

Öyle bir durum olabilirki, 1 methodun geriye dönderecegi değer 1'den fazla olabilir.
Bunun için ref ve out parametreleri kullanırız.


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  int gun = 0;
  int ay = 0;
  int yil = 0;

  GunAyYil(ref gun, ref ay, ref yil);
  MessageBox.Show(gun.ToString() + "\n" + ay.ToString() + "\n" + yil.ToString());
  //Ref parametrelerinde başlangıc değeri belirtmek zorundayız.
  int toplam = 0;
  int carpim = 0;

  HemToplaHemCart(10, 4, ref carpim, ref toplam);
  MessageBox.Show(toplam + "\n" + carpim);

}
void Mesaj(string m1, string m2, string m3, out string Birlestir, out string BasHarfleri, out int len)
{
  Birlestir = m1 + m2 + m3;
  BasHarfleri = m1[0].ToString() + m2[0].ToString() + m3[0].ToString();
  len = Birlestir.Length;
}
public void GunAyYil(ref int gun, ref int ay, ref int yil)
{
  gun = DateTime.Now.Day;
  ay = DateTime.Now.Month;
  yil = DateTime.Now.Year;
}
void HemToplaHemCart(int s1, int s2, ref int Carp, ref int top)
{
  Carp = s1 * s2;
  top = s1 + s2;
}
  
02.02.2020