Open
Geri Dönüş Tipi olmayan Void Metot

Metotların genel amacı:
1) Kod tekrarını engellemek.
2) Kod kalabalığından kurtularak esnek bir yapıda esnek kodlar yazabilmek.
3) Kodlarda oluşabilecek olası bir hata durumunda kontrolün tek bir merkez tarafından sağlanması.

Metotlar çalışma mantığı itibariyle ikiye ayrılırlar :
1) Geriye değer döndürmeyen metotlar :
Bu tip metotlar, içerisindeki kodları çalıştırarak bir iş gerçekleştirmekle birlikte geriye herhangi bir değer dönmezler. Bu metotlara void metotlar denilmektedir.
2) Geriye değer döndüren metotlar :
Bu tip metotlar ise, içerisindeki kodları çalıştırarak belli bir amaca hizmet ettikten sonra, genelde geriye yine bu iş ile ilgili bir takım değerler döndürürler.

Her metot parametre alabilir.
parametreler her data tipi alabilir.
Parametrenin Tipi Parametre Adı
Parametrenin amacı, Metot içerisinde dışarıdan yollanan değeri çağırabilmektir.

Matematik işlemi yapan bir void metot örneği

void DortIslem(string oper, string sayi1, string sayi2)
{
  int s1 = Convert.ToInt32(sayi1);
  int s2 = Convert.ToInt32(sayi2);
  int sonuc = 0;
  if (oper == "+")
  {
    sonuc = s1+s2;
  }
  else if (oper == "-")
  {
    sonuc = s1 - s2;
  }
  else if (oper == "/")
  {
    sonuc = s1 / s2;
  }
  else if (oper == "*")
  {
    sonuc = s1 * s2;
  }
    label1.Text = sonuc.ToString();
}
    
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DortIslem("+", textBox1.Text, textBox2.Text);
}
private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DortIslem("-", textBox1.Text, textBox2.Text);
}
private void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DortIslem("*", textBox1.Text, textBox2.Text);
}
private void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DortIslem("/", textBox1.Text, textBox2.Text);
}
  Sayılar

private void Sayilar(int prm)
{

for (int sayi = 0; sayi < prm; sayi++)
{
 Response.Write(sayi);
}
} 
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Sayilar(Convert.ToInt32(textBox1.Text));
} 
  Sesli Harf Kontrolü

private void Kontrol(string prm)
{
  char[] sesliler = { 'a', 'e', 'ı', 'i', 'o', 'ö', 'u', 'ü' };

  bool durum = false;

  foreach (char item in prm)
  {
    foreach (char sesli in sesliler)
    {
      if (item == sesli)
      {
        durum = true;
        break;
      }
    }
  }
  if (durum) { lblDurum.Text = "sesli harf var"; }
  else{ lblDurum.Text = "sesli harf {0} yok"; }

  // yada lblDurum.Text = (durum == true) ? "Sesli harf var" : "Sesli harf yok";
}

private void btnDurum_Click(object sender, EventArgs e)
{

  Kontrol(txtKelime.Text.ToLower());
}
  
<asp:Label ID="lblDurum" runat="server" /> <br />
<asp:TextBox runat="server" ID="txtKelime"/>
<asp:Button ID="btnDurum" runat="server" Text="Button" OnClick="btnDurum_Click" /><br /> 

İstenilmeyen karakter

Dışarıdan bir kelime girilecek ve oluşturduğumuz metot, dışarıdan girilen kelimedeki yasaklı karakterleri temizleyerek label textine yazdıracak... //? * / % + €

void kelimeleriTemizle(string prm)
{
  char[] kelimeler = { '?', '*', '/', '%', '+', '€' };

  string yeniKelime = "";

  for (int i = 0; i < prm.Length; i++)
  {
    for (int z = 0; z < kelimeler.Length; z++)
    {
      if (prm[i].ToString() == kelimeler[z].ToString())
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(yeniKelime) == true)
        {
          yeniKelime = prm.Replace(prm[i].ToString(), "");
          break;
        }
        else
        {
          yeniKelime = yeniKelime.Replace(prm[i].ToString(), "");
          break;
        }
      }
    }
  }
  lblResult.Text = yeniKelime;
}
  
private void btnDenetim_Click(object sender, EventArgs e)
{
 kelimeleriTemizle(txtYasak.Text);
} 
    
<asp:Label ID="lblResult" runat="server" /> <br />
<asp:TextBox runat="server" ID="txtYasak"/>
<asp:Button ID="btnDenetim" runat="server" Text="Button" OnClick="btnDenetim_Click" /><br /> 
  
02.02.2020