Open
Foreach Döngüsü

Index mantığı aranmaz.
çoğu zaman- bir koleksiyonun nesnelerini tek tek ele almak için kullanılır.
Kesinlikle tip bağımlıdırlar.

string[] isimler = { "Ko", "Onachinai", "Kotaku" };
int[] sayilar = { 123, 5, 67, 76};
protected void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  foreach (string isim in isimler)
  {
    Response.Write(isim);
  }
} 


Foreach (Control item in this.collection ) 
Foreach ( Entity item in Metot )
Foreach ( DaraRow item in dataTable.Rows)
  
02.02.2020