Open
For Döngüsüsü

Döngü, belirli bir sınırda başlayıp, belirli bir artış miktarıyla devam eden ve devam sürecinde otomatik olarak işlemleri gerçekleştiren nesnelerimizdir.
For Döngüsünün 3 parametresi var
1)Belirli bir başlangıcı olacak; int i = 0;
2)Belirli bir Karar mekanizmasikoşul) olacak ;i < 1000;
3)Belirli bir artış miktarım olacak;i++;

  string[] isim = new string[3]; 
  isim[0] = "Sedat";
  isim[1] = "Ahmet";
  isim[2] = "Mehmet";

  //1. Adım Başlangic degeri
  //2. Adım Karar mekanizmasi
  //3. Adım Artış Miktarı
      
      
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
  Response.Write(isim[i]);
  }

  

For Döngüsüyle ilgili Örnekler

 
Çift Sayılar
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  for (int i = 0; i <= 100; i++)
  {
    if (i % 2 == 0)
    {
      lblResult.Text= lblResult.Text + i + "-";
    }
  }
}

Tersten Yazma
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string metin = "Multhier";
  string sonuc = "";

  for (int i = metin.Length - 1; i >= 0; i--)
  {
    sonuc += metin[i];
  }
  lblResult.Text = sonuc;
}
//For Döngüsündeki başlangıç değer .Length-1
Dizilerde sıra numaraları 0'dan başlar.
Son elemana ulaşmak için ise koleksiyonda yer alan toplam eleman sayısının bir eksiği kullanılır.


  Azalan sayı
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  for (int i = 1000; i >= 1; i--)
  {
    Response.Write(i + " ");
  }
}
Alfabe
protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
  for (char i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
  {
    Response.Write(i);
  }
}
 Dizideki en büyük sayıyı bulucaz. Ancak Array sınıfı kullanmadan.
int[] sayilar = { 123, 543, 5 };
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
  int sayi = 0;

  //ya da for (int i= 0; i < sayilar.Length; i++)
  for (int i= 0; i <= sayilar.Length-1; i++)
  {
    if (sayilar[i] > sayi)
    {
      sayi = sayilar[i];
    }
  }
  lblResult.Text = "En büyük sayi" + sayi; 
}
Continue

Continue özelliğiyle 5 sayısı görünmeyip pas geçilecek

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { continue;//pas geç } Response.Write(i); } } Sonuç:01234 6789 Break

dongu icersindeki sartınız saglandıktan sonra donguden çıkmasını isterseniz break kullanmalısınız

for (int i = 0; i < 100; i++) { if (i == 5) { break; } Response.Write(i); } Sonuç:012345 Rasgele Cümle türet Random rnd = new Random(); string[] kelimeler = { "seviyor", "sanki", "seni", "sevmiyor", "o kadar", "işte", "bence", "değilmi?", "gibi" }; protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) { lblResult.Text = ""; for (int i = 0; i < 6; i++) { lblResult.Text += kelimeler[rnd.Next(kelimeler.Length)]+" "; } } Piramit //x //xx //xxx //xxxx //xxxxx protected void Button7_Click(object sender, EventArgs e) { for (int i = 0; i <= 5; i++) { for (int j = 0; j < i; j++) { lblResult.Text += "x"; } lblResult.Text += "
"; } } CheckBosList verisini ilişkilendirmek <asp:CheckBoxList runat="server" ID="CheckBoxList1"> <asp:ListItem Text="Araba" Value="200" /> <asp:ListItem Text="Çiçek" Value="10" /> </asp:CheckBoxList> protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) { int i = 0; int toplam = 0; for (i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++) { if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) { Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i] + CheckBoxList1.Items[i].Value ; //Adı Fiyatı lblResult.Text= lblResult.Text+ Convert.ToInt32(CheckBoxList1.Items[i].Value); lblResult.Text += Convert.ToInt32(CheckBoxList1.Items[i].Value); lblResult.Text = Convert.ToInt32(CheckBoxList1.Items[i].Value).ToString("C"); //C burda tl simgesi toplam += Convert.ToInt32(CheckBoxList1.Items[i].Value); lblResult.Text = toplam.ToString("C"); } } } Select Kontrolünde Gösterimi protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { for (int i = 1; i < 5; i++) { drpList.Items.Add(i.ToString()); } }
17.02.2020