Open
Fonksiyonel Metot

Geriye Değer Döndüren Metotlar

Geriye değer döndüren metotlara fonksiyon denir.
Döndürdüğü değeri, bir değişken üzerinde tutmak doğru olacaktır.
Unutulmaması gereken anahtar kelimemiz; "RETURN" anahtar kelimesidir.
Bize gelen sonucu metotla birlikte geri döndürmemizi sağlar.

Geriye değer döndüren metotlarda, ilgili değeri geriye döndürme işlemi return anahtar sözcüğü (keyword) ile yapılır.

Geriye değer döndüren bir metot tanımlanırken, metodun erişim düzeyini belirten (access modifier) anahtar sözcük ile başlanır, daha sonra ise geriye hangi tipte değer dönülecekse o tip yazılır.
Metoda bir isim verilir.eğer dışarıdan bir parametre alınacaksa, ilgili parametrenin tipi ve dışarıdan gelecek olan o parametreyi çağırabilmek için bir isim verilir,parantezler yazılır.

public string FonksiyonMetot()
{
  return DateTime.Now.ToString(); //Degeri Firlatmam Lazım
}
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Response.Write(FonksiyonMetot());
} 
 string Metod(string veri1, string veri2)
{
  string sonuc = veri1 + veri2;
  return sonuc;  //Degeri Firlatmam Lazım
}
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Response.Write(Metod("Ali", "Ayse"));
} 
  Array tip Metot

string[] Metot()
{
  string[] isimler = { "Eto", "Miloto", "Zennetti", "Totti", "Belletti" };
  return isimler;
}

private void btnIsimler_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string[] gelenler = Metot();

  foreach (string item in Metot())  // in gelenler
  {
  Response.Write(item);
  }
} 
<asp:Button ID="btnIsimler" runat="server" Text="isimler" OnClick="btnIsimler_Click" />   private int Topla(int prm1, int prm2)
{
  int toplam = prm1 + prm2;
  return toplam;
}
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  int sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text); 
  int sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text); 
  int toplam = Topla(sayi1, sayi2);

  Response.Write(String.Format("Sayıların toplamı : {0}", toplam));
} 
    
01.01.2020