Open
Değişken nedir?

Değişken nedir?

Değişken; Farklı türlerdeki verileri saklayan, bellek bölümlerinin programlamadaki yansımalarıdır.
Değişken bir veri tutucudur.
Veri tutar ve değer girmemizi sağlar.
Değişkenler üç kısımdan oluşurlar:
1) Değişkenin tipi
2) Değişkenin adı
3) Değişkenin değeri


Değişken Tanımlama Kuralları

1) Değişken isimleri yalnızca harf veya alt çizgi (_) ile başlayabilir. Sonrasında rakam kullanılabilir.
2) Aynı blok (scope - süslü parantez) içerisinde aynı isimde birden fazla değişken tanımlanamaz.
3) C# için özel anlam ifade eden anahtar sözcükler (keyword) değişken ismi olarak kullanılamazlar.
4) Değişken tanımlanırken, başlangıçta bir değer atama zorunluluğu bulunmamaktadır.
5) Değişkenler, sadece tanımlandıkları scope içerisinden erişilebilirler. Yani değişkenlerin yaşam alanları içerisinde bulundukları süslü parantezlerdir. Bloğun dışına çıkıldığında, içerisinde yaratılan tüm değişkenler, ölür.


Değer Atama Kuralları

1) Değer atama operatörü eşittir (=) simgesidir.
2) Atamalar her zaman sağdan sola doğru yapılırlar. Atanacak olan değer, eşitliğin sağına, atanan bu değeri üstlenecek olan değişken ise, eşitliğin soluna yazılır.
3) C#'da yazılan her kodda olduğu gibi, atamalar da noktalı virgül (;) operatörü ile sonlandırılır.


DEĞER Veri Tipleri

Metinsel Tipler

string ve char ile gösterilir.
string cumle = "Doğayı yeşil bırakalım";
char karakter = 'a';

Sayısal Tipler
sbyte sayi = -128;  //-128 ~ 127 arası deger tutar RAM: 8 bit yer tutar
byte sayi = 255;  // 0 ~ 255 RAM: 8 
short sayi = 32000;  //-32768 ~ +32768  RAM: 16 
int sayi = 1;  // RAM: 32
double ondalikliSayi = 2.3; RAM - 64 bit
long sayi = -2324234324232;   //RAM: 64 bit
float sayi = 0.312313f;  // RAM - 32 bit , virgülden sonra 7 karakter alır
double sayi = 213.3232; //double virgülden sonra 14 karakter
  

String içerisinde çift tırnak kullanmak istiyorsak, başına \ işareti ekleriz.
Birden fazla satır kullanmak istiyorsak \n ekleriz.
02.02.2020