Open
Convert Tür Dönüşümleri

Tür Dönüşümleri (Convert) : Bir türden, başka bir tür elde etme işlemidir.
Tür dönüşümü işlemi (convert) için, Convert sınıfı (class) kullanılır.
Örneğin int sayi = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
TextBox kontrollerinin Text özelliği, geriye string döndüğünden, Int32 tipine (int) dönüştürülmüştür.

Dönüşüm Örnekler

Convert.ToInt16() --> short tipe dönüştürmek için kullanılır
Convert.ToInt32() --> int tipe dönüştürmek için kullanılır.
Convert.ToInt64() --> long tipe dönüştürmek için kullanılır.
ToString() --> herhangi bir tipi string bir değere dönüştürmek için kullanılır.

ToString() metodu, object (Object) tipine ait bir metot olduğundan ve C#'da HER ŞEY özünde bir object olduğundan dolayı, her şeyin ToString() metodu mevcuttur.

Parse() metodu --> string bir ifadeyi sayısal bir ifadeye çevirmek için kullanılır.
string bir değeri dönüştürmek için kullanılır.Sadece stringler..
string sayi = "15000";
int cevir = int.Parse(sayi);
double cevir = double.Parse(sayi);
long cevir = long.Parse("1234");

Not:Aşağıdaki örneğe göz atın.
  int sayi1 = Convert.ToInt32(txtSayi1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt32(txtSayi2.Text);

  txtSayi1 ve txtSayi2 adındaki TextBox kontrollerinin Text özelliği, geriye string döndüğünden, Int32 tipine (int) dönüştürülmüştür.
  Ancak bu dönüşümden geriye dönen int tipindeki değer, int tipindeki başka bir değişkende yakalanmıştır. 
  Eğer dönüşüm sonunda geriye dönen değer bir yerde tutulmasaydı, bu işlem boşuna yapılmış olacaktı,
  yani int tipindeki değer havada kalacaktı:
      

  int ile int toplamı yine geriye int döndüğünden, int tipindeki bir değişkende yakalanmıştır:
  int sonuc = sayi1 + sayi2;

  Label kontrolünün Text özelliği, tıpkı TextBox kontrollerinde olduğu gibi, string tipi ile çalıştığından, kendisine görüntülemesi için
  string tipinde bir değer verilmek zorundadır. Bu yüzden int tipindeki sonuc değişkeni, string tipine dönüştürülmüştür :

  lblSonuc.Text = Convert.ToString(sonuc);
    
17.02.2020