Open
Ajax Kullanımı

Ajax talepleri basit ve hızlı gerçekleştirir.
Ajax isimli fonksiyonu tanıyalım.

 • AJAX talepleri basit ve hızlı gerçekleştir
      $.ajax({
      type: ‘GET’,
      url: ‘Sayfa.aspx’,
      success: function(result) {
      $(‘#sonuc’).html(result);
      },
      });
      
Ajax parametrelerin ne anlama geldiğine bakalım:

type: Yapılacak talebin veri iletim yöntemidir. GET, POST gibi.
url: Asenkron talebin yapılacağı adres. success: Talebin başarılı bitmesi durumunda çalışacak fonksiyon.
Burada talep sonucunda gelen veriler sayfaya işlenir.
Buradaki success parametresinin değer olarak aldığı fonksiyon tanımlamasını C# dilindeki isimsiz metotlara(anonymous methods) benzetebiliriz.
success metodundaki result değişkeni AJAX talebi sonucunda okunan veriyi taşımaktadır.

function CallAspxPage() {
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "Form1.aspx",
  success: function(result) {
    $('#sonuc').html(result);
  },
  error: function() {
    alert("Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin");
  }
});
}
<input type="button" value="Seç" onclick="CallAspxPage();" />
<span id="sonuc">
   ASP.NET Sayfasına QueryString ile Talepte Bulunmak

ASP.NET veya sunucu taraflı çalışan başka bir sayfaya QueryString ile parametre gönderebilmek için ajax fonksiyona data isimli parametre ile değer göndermemiz gerekir.
Burada parametreleri göndermek için farklı bir yazım biçimi bulunmaktadır.
data: ‘{ “name”:”White” }’ şeklinde kullanılan bu parametrede dikkat edileceği üzere değer süslü parantez karakterleri({}) içerisinde taşınmakradır.

function CallAspxPage() {
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "Form2.aspx",
  data: 'name=' + escape($('#text1').val()),
  success: function (result) {
    $('#sonuc').html(result);
  },
  error: function () {
    alert("Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin");
  }
});
}
 
escape() JavaScript fonksiyonu olası Türkçe karakter problemlerini gidermek amacıyla kullanılmıştır.Web Servisine Talepte Bulunmak

Query ile XML Web Servislerine yapılan talepler JSON formatında elde edilerek değerlendirilebilmektedir.
Web servislerine yapılan talep normal bir sayfa talebiyle benzerdir.
Web servislerine yapılan talebin POST metoduyla gerçekleşmesi, contentType, dataType ve data parametrelerinin ajax fonksiyonunda belirtilmesi gerekmektedir.
Çağrılan WebMethod parametre almıyorsa dahi data parametresi boş olarak verilmelidir.

function CallWebservice() {
$.ajax({
  type: ‘POST’,
  url: ‘Form3.aspx’,
  data: ‘{ “name”:”Uğur”,”surname”:”Umutluoğlu” }’,
  contentType: ‘application/json; charset=utf-8’,
  dataType: ‘json’,
  success: function(result) {
    $(‘#sonuc’).html(result.d);
  },
  error: function() {
    alert(‘Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin’);
  }
});
}
 WebMethod’a Talepte Bulunmak

ASP.NET AJAX uygulamalarında sayfa içerisine yazdığımız WebMethod niteliği uygulamış static metotları asenkron talepler ile çağırabilmekteyiz.
Bu tip metotlara PageMethod adı verilmekte ve ScriptManager ile istemciye yüklenen JavaScript fonksiyonları sayesinde bu metotlar AJAX taleplerinde kullanılabilmektedir.

[System.Web.Services.WebMethod]
public static string jQueryPageMethod(string name)
{
  return “< h3>jQuery – PageMethod Talebi< /h3>Merhaba “ + name;
}

function CallPageMethod() {
$.ajax({
  type: ‘POST’,
  url: ‘Default.aspx/jQueryPageMethod’,
  data: ‘{ “name”:”Uğur” }’,
  contentType: ‘application/json; charset=utf-8’,
  dataType: ‘json’,
  success: function(result) {
    $(‘#sonuc’).html(result.d);
  },
  error: function() {
    alert(‘Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin’);
  }
});
}

  
02.02.2020